Health Management

Course Name: Health Management

Degree: Bachelor

Language: Turkish

University: Bilgi University

Price: 5800$

Share :

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Similliar Courses

Health Care Management
Cirtificate: Bachelor
Price: 3500$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Occupational Therapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Perfusion
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Audiology
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Health Care Management
Cirtificate: Bachelor
Price: 6000$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Health Management
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 4500$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Speech and Language Therapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Midwifery
Cirtificate: Bachelor
Price: 2250$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 4500$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 4500$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Management of Health Institutes
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Ergotherapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 7900$ Yearly
Audiology
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Pefusion
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Occupational Therapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly