Perfusion

Course Name: Perfusion

Degree: Bachelor

Language: Turkish

University: Bilgi University

Price: 5800$

Share :

Perfüzyon Bölümü, vereceği lisans eğitimi ile, kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp-akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

\r\n

\\r\\n

\r\n

\\\\r\\\\n

\r\n

\\r\\n

\r\n

 

\r\n

\\r\\n

\r\n

\\\\r\\\\n

\r\n

\\r\\n

\r\n

Öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler yanında kanıta dayalı eğitim ve analitik çalışmalar sağlayacak olan Bölüm\\\\\\\'de öğretim, alanında uzman ve deneyimli bir akademisyen topluluğu ile, özel ve devlet kurumları ile işbirliği içinde sürdürülecektir.

\r\n

\\r\\n

\r\n

\\\\r\\\\n

\r\n

\\r\\n

\r\n

 

\r\n

\\r\\n

\r\n

\\\\r\\\\n

\r\n

\\r\\n

\r\n

Perfüzyon Bölümü’nde görev alan, ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslararası konferanslarda çalışmalarını sunan ve bilimsel dergilerde araştırma sonuçlarını yayınlayan eğitim kadrosu, alanındaki son gelişmeleri öğrencilerine aktaracaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı çalışmalar yapan yerli ve yabancı sağlık yöneticilerinin de akademik faaliyetlere katılarak deneyimlerini öğrencilere aktarmaları sağlanacaktır.

Similliar Courses

Health Care Management
Cirtificate: Bachelor
Price: 3500$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Occupational Therapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Health Management
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Audiology
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Health Care Management
Cirtificate: Bachelor
Price: 6000$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Health Management
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 4500$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Speech and Language Therapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 4000$ Yearly
Midwifery
Cirtificate: Bachelor
Price: 2250$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 4500$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 4500$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Management of Health Institutes
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Ergotherapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 7900$ Yearly
Audiology
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 5530$ Yearly
Child Development
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nursing
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Nutrition and Dietetics
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Pefusion
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Occupational Therapy
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly
Physiotherapy and Rehabilitation
Cirtificate: Bachelor
Price: 5800$ Yearly